Medical Oxygen Provider

zuurstof

Een zuurstoftekort kan op verschillende manieren  ontstaan waardoor verstikking kan optreden. Denk bijvoorbeeld aan:
 1. chemische reactie zoals roesten, uitharden van kitten en verven;
 2. biologische reacties zoals gisten, rottingsprocessen, het kiemen van zaden;
 3. het gebruik van inerte gassen binnen een gesloten ruimte zoals inademen van pure stikstof
 4. water in de longen

Onvoldoende zuurstof is levensbedreigend

Onvoldoende zuurstof betekent dat er minder dan 18 procent zuurstof aanwezig is.  Lucht heeft normaal gesproken 20,9 procent zuurstof. Wanneer de concentratie zuurstof minder dan 10 procent is, treedt zonder voorsymptomen bewusteloosheid op. Al snel zal hersenletsel het gevolg zijn en kan binnen enkele minuten de dood intreden. Van belang is dat er direct gehandeld wordt. Men start met reanimatie en dient zo snel mogelijk zuurstof aan het slachtoffer te geven.

Bij de cursus Medical Oxygen Provider leer je de ins en outs van zuurstof toedienen. Dit geldt voor onder andere bij de petrochemische industrie, bij evenementen, waterongevallen en duikongevallen. Zuurstof geven is een must. Zuurstof wordt altijd meegenomen naar duiklocaties.
Het is ook van belang om zuurstof en getrainde hulpverleners in het zwembad te hebben.

Zuurstof toedienen

Bij grote evenementen waar alcohol of drugs gebruikt wordt, zijn ook steeds vaker hulpverleners die zuurstof kunnen toedienen. Het is van belang dat mensen die bedwelmd zijn door pillen of alcohol, gevaarlijke stoffen, een gaslekkage, op een verantwoorde manier snel medische zuurstof krijgen. Je moet worden getraind om medische zuurstof in de Chemische Industrie te geven, zo ook in zwembaden bij waterongevallen. De Medical Oxygen Provider Cursus van NIKTA richt zich op al deze branches en is onderverdeeld in Industrieel, Evenementen of Waterongevallen. We noemen het ook wel de MOP cursus I/W/E of MOP volledig, waarbij alle onderdelen aan de orde komen.

Tijdens de cursus Medical Oxygen Provider cursus krijg je veel achtergrond informatie over het gebruik van zuurstof bij elke doelgroep. We bespreken de voordelen en de risico’s van zuurstof, alsook hoe met zuurstof om te gaan. Uiteraard krijg je bij EHBO BHV Zuid-Holland veel praktijk oefening. Je gaat oefenen door in verschillende scenario’s eerste hulp te verlenen en zuurstof toe te dienen.

 • Het geven van zuurstof bij slachtoffers die aanspreekbaar zijn;pocket masker
 • Hoe geef je zuurstof bij slachtoffers die nauwelijks aanspreekbaar zijn;
 • Als een slachtoffer bewusteloos is, welk systeem gebruik je dan;
 • Geef zuurstof aan twee slachtoffers tegelijk;
 • Hoe geef je zuurstof als slachtoffers niet meer ademen.
 • Ben je met een of met twee hulpverleners;
 • Is er een BHV-er aanwezig die zuurstof kan geven;
 • Zijn er bedrijfsartsen aanwezig die toestemming hebben verleend aan opgeleide medewerkers’;

Tijdens de cursus maken wij gebruik van een zuurstof koffer waarbij een overdruksysteem gebruikt wordt. Hiermee kun je een bewusteloos niet ademend slachtoffer volledig honderd procent zuurstof geven. Verder zullen we gebruik maken van pocket maskers met zuurstof aansluiting, het continue flow systeem, de beademingsballon en het vraagsysteem.

Medical Oxygen Provider

CURSUSVEREISTEN EN KOSTEN

Medical Oxygen ProviderVoor deelname aan deze cursus verwachten we dat je een geldig EHBO brevet hebt (maximaal 12 maanden oud) zoals NIKTA Acute Zorg of  EFR Primaire en Secundaire Zorg met hartreanimatie. Uiteraard kan dit ook van een andere organisatie zoals het Rode Kruis of Oranje Kruis zijn.

Het geven van medische zuurstof. De cursus Medical Oxygen Provider is onderverdeeld in MOP Waterongevallen, MOP Industrieel en MOP Evenementen. Deze cursussen kosten inclusief certificaat en lesmateriaal: € 279,00 ex BTW. De Medical Oxygen Provider Cursus Volledig (dit bestaat dus uit Waterongevallen, Industrieel en Evenementen), kost € 399,00 ex BTW inclusief certificaat en duurt 2 dagen. Ook de lunch is inbegrepen en uiteraard het gebruik van de zuurstofkoffer. Elke cursist krijgt bovendien zijn eigen beademingsmasker met reservoir tijdens de basiscursus.

De certificaten zijn 2 jaar geldig indien er binnen 10 tot 14 maanden een proeve van bekwaamheid wordt gedaan, deze kost 149 euro ex BTW. Je sluit dan aan op een van de middagen van een van de geplande cursussen.

Her-certificering na twee jaar voor Medical Oxygen Provider Industrieel, Waterongevallen of Evenementen inclusief certificaat, gebruik van zuurstof kost: € 179,00 ex BTW. Her-certificering na twee jaar voor Medical Oxygen Provider Volledig inclusief certificaat, gebruik van zuurstof en lunch kost: € 229,00 ex BTW (hele dag). Dit geldt ook voor Medical Oxygen Provider Instructeur.

Pocketmasker/mondkapje of overige materialen zijn tijdens de cursus aan te schaffen.
De MOP cursus plannen we gezamenlijk in. Deze gaat al door bij 3 personen. Voor de proeve van bekwaam sluit je in de middag aan op een van de geplande dagen of we plannen deze samen in bij een groep van minimaal 3 personen.

Medical Oxygen Provider Instructeur

Ben je NIKTA-, Oranje Kruis- of Rode Kruis Instructeur en wil je uitbreiden met de optie tot Medical Oxygen Provider Instructeur, neem contact met ons op want we organiseren deze opleiding ook vanaf 3 kandidaten. De Instructeurs opleidingen worden gezamenlijk ingepland. Ook zijn in company trainingen mogelijk. De voorvereisten zijn verder NIKTA MOP Volledig. De opleiding tot instructeur duurt 1 dag en kost 429 euro inclusief O2 boekje, Instructeurs Certificaat en lunch, ex BTW. Lukt het niet om je volledig op te leiden in 1 dag, dan maken we er 2 dagen van en komt er 179 euro ex BTW bij.

 

Reacties zijn gesloten.