EFR Organisatie

efr organisatieEmergency First Response (EFR) is een van de grootste Internationale organisatie in Hartreanimatie, AED en Eerste Hulp. Wereldwijd worden EFR brevetten geaccepteerd. De de EFR Organisatie heeft meer dan 56.000 EFR Instructeurs. Zij geven in meer dan 175 landen les. Alle Instructeurs van EHBO Den Haag Training Center zijn EFR Instructeurs en door onze eigen EFR-Trainers opgeleid.

EFR opleidingen bouwen vertrouwen op bij hulpverleners. Zodoende reageer je als noodhulpverlener snel als er een medische noodsituatie optreedt. Je leert de vaardigheden stap voor stap in een relaxte leeromgeving. Er is veel praktijk oefening tijdens de cursus.

IlcorDe EFR Organisatie volgt de richtlijnen en regelgeving van de leden van het Ilcor. Dit is het International Liaison Committee on Resuscitation. De leden hiervan zijn onder andere de Europese Reanimatie Raad (ERC), Americaanse Hart Associatie (AHA), Australische Reanimatie Raad (ARC), New Zeeland Reanimatie Raad (NZRC) en de Inter-American Hart Organisatie (IAHF).

EHBO cursussen via de EFR Organisatie

• Primaire Zorg: directe zorg en reanimatie;
• Secundaire Zorg: letsel- en ziekte-beoordeling, verbanden leggen en spalken;
• Primaire en Secundaire Zorg: EHBO en hartreanimatie
• Zorg voor kinderen (CfC): directe zorg en reanimatie bij kinderen en baby’s;
• Prim. en Sec. Zorg en Zorg voor Kinderen: cursus EHBO en hartreanimatie volwassene, kind en baby;
• AED & CPR: AED gebruik bij hartreanimatie;
• Emergency O2 Provider: het geven van nood-zuurstof bij slachtoffers.
• Instructeurs opleiding EFR met AED en Zorg voor Kinderen

Alle EFR curssussen kennen een theorie-examen en een praktijkexamen. De CPR en AED cursus kan zelfstandig gegeven worden. Ook kan deze cursus in bovenstaande cursussen worden opgenomen.

Als je de cursus met goed gevolg hebt afgerond bij EHBO BHV Zuid-Holland, dan krijgt je direct het brevet voor EFR. Bovendien is dit brevet vierentwintig maanden geldig is.

EHBO BHV Zuid-Holland is er voor jouw EFR cursus

Wil jij ook een EHBO cursus met hartreanimatie volgen? Of wil je zelf EFR Instructeur worden? Neem contact met ons op.

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.