Medical Oxygen Provider

MEDICAL OXYGEN ALUMINIUM 2.9L WITH C (end 6/3/2019 12:15 PM)In bepaalde situaties kan de zuurstofvoorziening in het lichaam tekort zijn, zoals bij ademhalingsproblemen, verstikking, shock, koolstofmonoxide vergiftiging en ernstige ongevallen.

Een zuurstoftekort leidt tot schade aan cellen en organen in het lichaam. Het toedienen van zuurstof kan levensreddend zijn. Wil je hiervoor een opleiding volgen hoe met zuurstof te handelen en deze te geven aan slachtoffers? Wij geven de Medische Oxygen Provider cursus voor Industrieel, voor Evenementen, voor waterongevallen. Neem hiervoor contact met ons op en we stemmen samen de datum af. Tijdens deze cursus is de groepsgrootte beperkt zodat je extra aandacht krijgt. Ook voorzien wij in eigen beademingsmaskers tijdens deze cursussen.

 

Reacties zijn gesloten.