red een leven

Red een leven……. Bellen, duwen, schok en lach.

1. BELLEN

Wees zeker dat dichterbijkomen veilig is
• Controleer het bewustzijn van het slachtoffer
• Kantel het hoofd achterover, til de kin op en controleer de ademhaling
• Als er geen ademhaling is of is deze niet normaal, dan is reanimatie nodig.
• Bel naar 112 en volg hun instructies
• Is er iemand in de buurt, vraag deze om naar 112 te bellen en een AED te gaan halen indien beschikbaar

2. DUWEN

• Plaats beide handen in het midden van de borstkas
• Duw de borstkas in op het ritme van “Stayin’ Alive”
• Heb je geleerd te beademen, geef 2 beademingen na elke 30 borstcompressies, anders enkel borstcompressies
• Duw hard. Geen probleem, je kan er geen kwaad mee doen

3. SCHOK

• Zodra een AED beschikbaar is, zet hem onmiddellijk aan en volg de instructies

4. LACH

• Als de spoedgevallendienst aangekomen is, ga je door met reanimeren tot men je zegt te stoppen
• Lach! Je handen waren in staat een hart te herstarten en een leven te redden
• Iets doen is ALTIJD beter dan niets doen
• Goed gedaan!

Reacties zijn gesloten.