BHV Basis Cursus

BHV basis cursusOnze BHV Basis Cursus bestaat uit een of twee dagen. De voordelen van een eendaagse cursus met zelfstudie, door middel van e-learning, is dat je direct met praktijk aan de slag gaat. De voordelen van een 2 daagse cursus is dat de training een combinatie van theorie en praktijk is, waardoor er veel afwisseling is en de stof beter onthouden wordt.

Bij de tweedaagse cursus vindt Brand, ontruiming en communicatie plaats op dag 1. Denk aan brandbestrijding, gevaren van brand, deurprocedure en gebruik van diverse blusmiddelen. Op dag twee vindt het Levensreddende Eerste Hulp gedeelte plaats.  De volgende onderwerpen komen aan de orde: reanimeren, omgaan met een AED, een bloeding stoppen en nog veel meer. Er wordt specifiek naar de werkzaamheden in het bedrijf gekeken zodat deze training voor u als bedrijfshulpverlener ook daadwerkelijk aansluit bij het bedrijf waar u werkt.

BHV BASIS CURSUS (2 DAGEN)
Dag 1: Brand, ontruiming en communicatie

Dag 2: Levensreddende Eerste Hulp (LEH)

Tijd: Beide dagen van 8:30 – 15.30

Inclusief boek en certificaat NIKTA of NIBHV
Prijs all in: € 329 euro per persoon (excl. 21% BTW)

 

BHV BASIS CURSUS met E-Learning, 1 DAG
Dag 1:

Praktijk Brand, ontruiming en communicatie
en Levensreddende Eerste Hulp (LEH)

Tijd: van 8:30 – 16.30 uur

Prijs all in: € 249 per persoon (excl. 21% BTW)

Inclusief E-learning en BHV certificaat NIKTA of NIBHV

BHV basisVoor ieder bedrijf is het verplicht om een of meerdere BHV-ers te hebben. BHV-ers zijn werknemers die een BHV Basis Training hebben gevolgd. Een werknemer die nog nooit een BHV cursus heeft gevolgd of langer dan een jaar geleden, kan zich inschrijven voor de BHV basis cursus.

De taken van de BHV’er zijn volgens de Arbowet, artikel 15:

  • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen
  • Het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen
  • Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of inrichting

 

BHV Basis cursus

Als je de cursus BHV basis met goed gevolg hebt doorlopen, dan voldoe je aan de drie hoofdtaken van de Arbo-wet. Je ontvangt als bedrijfshulpverlener het officieel erkende BHV certificaat van het Nederlands Instituut voor Kwaliteitszorg, Training en Advies NIKTA of van het NIBHV. Wil je adequaat kunnen blijven handelen in geval van een calamiteit, volg dan jaarlijks de BHV Herhalingscursus om je kennis en vaardigheden te updaten.

Ontruimingsoefening

Bij de 2 daagse In Company Training. welke doorgaat bij minimaal 4 personen,  is er een mogelijkheid om de 1e dag te verlengen met een ontruimingsoefening op uw bedrijf. Het doel hiervan is dat BHV-ers leren hoe zij een ontruiming moeten begeleiden als er daadwerkelijk alarm geslagen wordt. Tijdens de oefening wordt er gecontroleerd of het ontruimingsplan actueel is en worden de BHV-ers opgefrist en indien gewenst, een daadwerkelijke ontruiming van het bedrijf,. Wilt u meer informatie of een offerte, neem dan contact met ons op, want we leveren graag maatwerk.

Reacties zijn gesloten.