NIKTA Instructeur

Nikta InstructeurDe opleiding tot NIKTA Instructeur bestaat uit 2 onderdelen, waarmee u de titel NIKTA-gecertificeerd ‘Instructeur Acute Zorg’ behaald. Deze onderdeeln zijn Acute Zorg en Acute Zorg Module Kind en Omgeving.
De docent instructeur van examenbureau EHBO BHV Zuid Holland beoordeelt u volgens het examenproces conform de ISO standaards 17024. Zijn de vakbekwaamheden voldoende, dan kunt u lesgeven in Acute Zorg, Acute Zorg Module Kind en Omgeving (optioneel) en Praktijkreanimatie met AED en Acute Zorg.

 Twee opties om NIKTA Instructeur te worden

1) Volledige opleiding tot NIKTA Instructeur inclusief module Kind en Omgeving (drie dagen). De cursus wordt als volgt gegeven: op geplande cursusdata (gaat door v.a. 4 personen) of privé cursus . De kosten van de Nikta Instructeurs opleiding zijn voor de privé cursus (1-3 kandidaten) € 1049,00 en voor de geplande cursussen (v.a. 4 personen) € 799,00. Inbegrepen zijn de twee Nikta e-learningsmodules en het Nikta Instructeurs Certificaat. U dient een geldig EHBO Certificaat te hebben.EFRI Lidmaatschap

2) Cross over opleiding naar volledig NIKTA Instructeur inclusief module Kind en Omgeving (een dag). De cursus wordt als volgt gegeven: op geplande cursusdag (gaat door v.a. 4 personen) of privé cursus. De kosten van de Cross over naar Nikta Instructeur opleiding zijn voor de privé cursus (1-3 personen) € 799,00 en voor geplande cursussen (v.a. 4 personen) € 599,00. Om deel te nemen aan de Cross Over cursus NIKTA Instructeur, dien je in het bezit te zijn van een geldig EHBO Instructeurs Diploma zoals Rode Kruis, Oranje Kruis, NIBHV of EFR. Ben je NRR Instructeur, dan dien je een extra voorbereidingsdag te volgen waarin EHBO onderwerpen aan de orde komen.

De prijzen van de beroepsopleidingen zijn vermeld exclusief BTW.  De lunch is tijdens de cursus inbegrepen.Meer weten? Neem gerust contact met ons op.

Opleiding Nikta Instructeur Acute Zorg: 26 en 27 februari en 4 maart.

Het certificaat ‘Instructeur Acute Zorg is 2 jaar geldig. Hierna komt u voor een herhalingstraining terug bij EHBO BHV Zuid Holland, waarna u uw geldigheid als NIKTA Instructeur (na betaling van het lidmaatschapsgeld) weer verlengd.

Het is ook mogelijk om de opleiding tot Instructeurs Acute Zorg te combineren met de opleiding BOC Instructeur (Brand, Ontruiming en Communicatie) waardoor er een certificaat Instructeur Bedrijfshulpverlener, of wel BHV Instructeur kan worden aangevraagd bij NIKTA. EHBO BHV Zuid Holland biedt u deze cursus ook aan.

NIKTA Instructeur en Examenbureau

Tijdens de cursus leert u  tevens hoe u als examenbureau kunt werken. NIKTA zorgt voor alle benodigde documenten, zodat het examenproces soepel verloopt en Nikta zal steekproefsgewijs een medewerker sturen om uw cursus te beoordelen. U toont hiermee de kwaliteit en indirect de kwaliteit van uw opleiding aan. Hierdoor kunt u zich dus onderscheiden van Instructeurs die deze certificeringsmogelijkheid niet hebben.

Certificatie overeenkomst

Door met NIKTA een certificatieovereenkomst aan te gaan, kunt u zelfstandig cursisten opleiden en aansluitend examineren volgens ISO 17024. Op het certificaat wordt uw bedrijfsnaam met logo geplaatst. U wordt een NIKTA gecertificeerd examenbureau en u kunt de logo’s van NIKTA conform hun voorwaarden gebruiken.

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.