NIKTA Instructeur

Nikta Examen InstituutDe opleiding tot NIKTA Instructeur bestaat uit 2 onderdelen, waarmee u de titel NIKTA-gecertificeerd ‘Instructeur Acute Zorg’ behaald. Ook is er een optionele module voor Instructeur Acute Zorg Module Kind en Omgeving.
U wordt door een docent instructeur van examenbureau EHBO Den Haag beoordeeld volgens het examenproces conform de ISO standaards 17024. Zijn de vakbekwaamheden voldoende, dan kunt u lesgeven in Acute Zorg, Acute Zorg Module Kind en Omgeving (optioneel) en Praktijkreanimatie met AED en Acute Zorg.

Certificatie overeenkomst

Door met NIKTA een certificatieovereenkomst aan te gaan, kunt u dus voortaan zelfstandig cursisten opleiden en aansluitend examineren volgens ISO 17024. Op het certificaat wordt uw bedrijfsnaam met logo geplaatst. U wordt een NIKTA gecertificeerd examenbureau en u kunt de logo’s van NIKTA conform hun voorwaarden gebruiken.

Het certificaat ‘Instructeur Acute Zorg is 2 jaar geldig. Hierna komt u voor een herhalingstraining terug bij EHBO Den Haag waarna u uw geldigheid als NIKTA Instructeur (na betaling van het lidmaatschapsgeld) weer verlengd.

Het is ook mogelijk om de opleiding en examinering te combineren met het BOC-deel van BHV, waardoor er een certificaat Bedrijfshulpverlener kan worden aangevraagd bij NIKTA. Bent u hiervoor zelf niet gekwalificeerd dan kunt u voor dat doel samenwerken met een BOC-instructeur (Brand, Ontruiming en Communicatie).

NIKTA Instructeur en Examenbureau

Tijdens de cursus leert u  tevens hoe u als examenbureau kunt werken. NIKTA zorgt voor alle benodigde documenten, zodat het examenproces soepel verloopt en Nikta zal steekproefsgewijs een medewerker sturen om uw cursus te beoordelen. U toont hiermee de kwaliteit en indirect de kwaliteit van uw opleiding aan. Hierdoor kunt u zich dus onderscheiden van Instructeurs die deze certificeringsmogelijkheid niet hebben.

Twee opties om NIKTA Instructeur te wordenEFRI Lidmaatschap

1) Volledige opleiding tot NIKTA Instructeur inclusief module Kind en Omgeving (drie dagen). De cursus wordt als volgt gegeven: op geplande cursusdata (gaat door v.a. 4 personen) of privé cursus . De kosten van de Nikta Instructeurs opleiding zijn voor de privé cursus (1-3 kandidaten) € 999,00 en voor de geplande cursussen (v.a. 4 personen) € 799,00. Inbegrepen zijn de twee Nikta e-learningsmodules en het Nikta Instructeurs Certificaat.

2) Cross over opleiding naar volledig NIKTA Instructeur inclusief module Kind en Omgeving (een dag). De cursus wordt als volgt gegeven: op geplande cursusdag (gaat door v.a. 4 personen) of privé cursus. De kosten van de Cross over naar Nikta Instructeur opleiding zijn voor de privé cursus (1-3 personen) € 749,00 en voor geplande cursussen (v.a. 4 personen) € 510,00.

Om deel te nemen aan de Cross Over cursus NIKTA Instructeur, dien je in het bezit te zijn van een geldig EHBO Instructeurs Diploma zoals Rode Kruis, Oranje Kruis, NIBHV of EFR. Ben je NRR Instructeur, dan dien je een extra voorbereidingsdag te volgen waarin EHBO onderwerpen aan de orde komen.

De prijzen van de beroepsopleidingen zijn vermeld exclusief BTW en de lunch is tijdens de cursus inbegrepen.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op.

De volgende Nikta Instructeur Cursus Acute Zorg is 25, 28 en 31 oktober.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.